portfolios

 • 2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
  2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
 • 2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
  2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
 • 2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
  2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
 • 2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
  2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
 • 2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
  2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
 • 2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.
  2010 National AIA Award, Serta International Center, Hoffman Estates, Illinois.